Κατηγορίες
Νέα προϊόντα
NOSTOS EXPO 2017
...
Θερμομόνωση

 

Θερμομόνωση με φελιζόλ για καλύτερη απόδοση

 

 
 
 
 

 

Εφαρμογή Κανονισμού για την θερμομόνωση των κτιρίων (PDF).

Πιστοποιητικό Ε.Μ.Π. (PDF).

Οι πλάκες ΦΕΛΙΖΟΛ κόβονται σε οποιαδήποτε διάσταση μας ζητηθεί.

Θερμομόνωση με φελό για καλύτερα αποτελέσματα

 

Ο Φελός είναι ένα φυσικό προϊόν και έχει ευρύτατη χρήση όπως στην ηχομόνωση θερμομόνωση.

Επενδύσεις τοίχων και δαπέδων και σε πολλές άλλες χρήσεις

 

 Συνέχεια