Κατηγορίες
Νέα προϊόντα
Άλογα Φελιζόλ
 Για την ί&delta ...
Φελλός

 

Εντυπωσιακά, ωραία , σε πρωτότυπη ξυλεπένδυση, τα πλακίδια φελλού είναι πρακτικά, ανθεκτικά, ηχομονωτικά, θερμομονωτικά.

 

Κάθε λίγα χρόνια ο κορμός της Φελλοδρυός στην Πορτογαλία σχηματίζει ένα στρώμα φελλού το οποίο αποβάλλεται και μετά από σειρά πολύπλοκης επεξεργασίας κατασκευάζονται τα πλακίδια φελλού.

 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΦΕΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΩΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ.

Η θέα του φελλού είναι μία αισθητική ευχαρίστηση. Τα πλακίδια φελλού έχουν μία ζεστή και φυσική ομορφιά την οποία δεν μπορεί να την μιμηθή ή να την προσβάλλη άλλο υλικό.

Η μοναδική πορώδης δομή των πλακιδίων φελλού δημιουργεί εκατομμύρια κυττάρων σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό και αυτό είναι το βασικό μυστικό του πολύπλευρου αυτού υλικού.

Λόγω της φυσικής τους ελαστικότητας έχουν μία αυτόματη επαναφορά στην καθημερινή χρήση, στα βίαια χτυπήματα ή απλώς τα χτυπήματα τα οποία τείνουν να παραμορφώνουν τα λιγώτερο ανθεκτικά και ευπροσάρμοστα υλικά.

Τοιουτοτρόπως προσφέρονται σαν αξιόλογο διακοσμητικό υλικό ακόμα και κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες χρήσεως.

Τα πλακίδια φελλού είναι μονωτικά στην ακουστική και την θερμότητα. Δεν κατορθώνουν μόνον ουσιώδεις μειώσεις εις τα ηχητικά κύματα αλλά συγχρόνως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους σ' όλα τα συστήματα θερμάνσεων και κλιματισμού.

Οπουδήποτε λοιπόν και αν δεχθούμε το περιβάλλον τα πλακίδια φελλού έχουν και  μπορούν να προσφέρουν πολλά.

 

ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΦΕΛΛΟΥ.

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΦΕΛΛΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ.

Το ιδανικώτερο πάτωμα όπως έχει κριθεί ύστερα από σειρά τεστ από την UNITED TESTING Co. των  Η.Π.Α. είναι τα πατώματα φελλού.

 

  • Έχουν την καλύτερη μόνωση από οποιοδήποτε άλλο φυσικό υλικό.
  • Δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή στις καιρικές συνθήκες (συστολή-διαστολή).
  • Δεν προσβάλλονται από τερμίτες ή άλλα παράσιτα.
  • Δίνουν ένα απαλό και ευχάριστο πάτωμα παράλληλα με την ζεστασιά που προσφέρουν σαν φυσικό υλικό.
  • Ο καθαρισμός και η συντήρησίς των γίνεται με τον λιγότερο σε σχέση  με άλλα υλικά κόπο λόγω της φυσικής ελαστικότητος και της μεγάλης ανοχής που έχουν στην καθημερινή χρήση.

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΓΡΑΜΜΗ.
Τα πλακίδια φελλού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άπειρες κατασκευαστικές σχεδιάσεις από πατώματα οροφές και εφαρμογές σε έπιπλα εις τρόπον ώστε να δημιουργούν ανάγλυφες επιφάνειες τόσο άριστα όσο και λείες.

 

Το πλέον εντυπωσιακό χαρακτηριστικό διά κατασκευές είναι ο μεγάλος συνδυασμός χρωμάτων και σχεδίων καθώς και η κατασκευαστική δομή τους σαν υλικό. Με πλέον των σαράντα (40) ειδών σε σχέδια και χρώματα και σε πολλές διαστάσεις, προσφέρουν μία τεράστια ποικιλία όπου μπορεί κανείς να διαλέξη.
.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Μακρυά από του να είναι ένα πρόσκαιρο κομμάτι μόδας, τα πλακίδια φελλού της συνεχίζουν να διαδίδονται στον κόσμο δια μέσου των κατασκευαστών καθώς και των πελατών με την ίδια πάντα γοητεία και την έγκυρη τεχνική εφαρμογή από τον Βόρειο Αρκτικό κύκλο της Σουηδίας και της Σουηδίας και της Ευρώπης έως την Αυστραλία, Ιαπωνία, και τα απαιτητικά Τροπικά κλίματα των Φιλιππίνων και της Νοτίου Αμερικής.

 

Ο φελλός είναι αυτούσιο υλικό διαφέροντας μόνον ως προς το σχήμα και ως εκ τούτου έχει έμφυτα χαρακτηριστικά.

 

 Συνέχεια